Hướng dẫn chơi Mirror v1.4

Pleasure Route: là cái dòng màu hồng nhé.
Pain Route: là dòng màu xanh nhé.

Mỗi nhân vật đều đạt cực khoái với cả hai trạng thái này.1. Daisy / Dark Elf


Pleasure Route:


 • Lúc đầu chat, bạn chọn cái dòng "I will let you go..."
 • Sử dụng bàn tay sờ vào chân và ngực cô ấy.
 • Đoạn chat tiếp theo, bạn chọn tiếp "I'm very interested in you..."
 • Bạn sờ cả hai ngực, dùng thêm cái máy rung.
Hướng dẫn của mình sẽ cho 1000 điểm: 

 • Lúc đầu chat, bạn chọn cái dòng "I will let you go..."
 • Sử dụng bàn tay sờ vào chân và ngực cô ấy.
 • Đoạn chat tiếp theo, bạn chọn tiếp "I'm very interested in you..."
 • Bạn dùng máy rung vào cả hai ngực xong rồi mới tới âm hộ.


Pain Route:

 • Đầu tiên chat thì bạn chọn dòng "Holy virgin..."
 • Sử dụng máy rung lên cả hai bên ngực, bạn sử dụng đến khi nào đoạn chat thứ 2 hiện lên là được.
 • Đoạn chat thứ 2 bạn chọn "Because I'm going to show these pictures..."
 • Sử dụng máy rung một lần nữa trên cả hai bên ngực, chuyển từ trái sang phải đến khi nào bạn hoàn thành số lượt thì thôi. Lúc đó điểm màu xanh sẽ lên 1000.

2. Yoko / Archer


Pleasure Route:

 • Đầu tiên chat chọn cái dòng "After my lord's descent..."
 • Dùng tay sờ cả hai ngực rồi đến hai chân.
 • Đến đoạn chat thứ 2 bạn chọn "Look at that spilling milk.."
 • Sử dụng xúc tu lên cả hai bên ngực và âm hộ.

Hướng dẫn từ mình sẽ đạt 1000 điểm: 

 • Đầu tiên chat chọn cái dòng "After my lord's descent..."
 • Dùng tay sờ chân trái, chân phải, ngực trái, ngực phải còn thiếu thì chân trái tiếp nhé.
 • Đến đoạn chat thứ 2 bạn chọn "Look at that spilling milk.."
 • Sử dụng xúc tu lên cả hai bên ngực và dùng tay vào âm hộ.

Pain Route:

 • Đầu tiên chat,  bạn chọn "Yoko, you used to..."
 • Sử dụng dây thừng trên ngực, lần lượt sang trái và phải.
 • Lần tiếp theo chat, bạn chọn cái dòng "Don't try to resist.."
 • Dùng tiếp dây thừng lên hai ngực xong xuống tiếp âm hộ.(con này thích BDSM nhỉ).

3. Cai Yun / Zombie


Pleasure Route:


Cách này đạt được 1000 điểm rồi nhé.
 • Đoạn chat đầu tiên chọn"If it is to save..."
 • Dùng tay trên cả hai chân, dùng lưỡi ở cả hai chân.
 • Đoạn thứ hai chọn "I will..."
 • Dùng tay trên cả hai ngực và âm hộ.

Pain Route:

 • Đoạn chat đầu tiên bạn chọn "You honestly..."
 • Sử dụng sáp nến trên cả hai chân hai lần.
 • Đoạn chat tiếp theo bạn chọn tiếp "I can't..."
 • Sử dụng sáp nến trên cả hai ngực và âm hộ.

Loading...

0 Comments

Đăng nhận xét