Love and Submission v0.07

Sau lần đi châu á, bạn quay trở về với gia đình của bạn. Không internet, bạn bắt đầu cuộc sống đầy thú vị xung quanh bản thân. Dần dần, bạn nhận ra những người xung quanh mình đã thay đổi, mẹ bạn đang bắt đầu hẹn hò trở lại, những người bạn cũ cũng dần thay đổi, những hàng xóm láng giềng mới đầy sexy. Rồi...bạn cũng thay đổi.


DEVELOPER: veqvil
PUBLISHER: veqvil
RELEASE DATE: 2018-10-29
Size: 727mb
GENRE: Seduction, Rough, Romantic, Harem,...


DOWNLOAD LINKS

Windows:
Android v0.03.1:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

0 Comments

Đăng nhận xét