Vitamin Quest [Butakoma 300g]


Descriptiom

Welcome to the world of Vitamin Quest, where the player assumes the role of Mikami, who happens to be one of the last few female elves alive. Conveniently, she is more than eager to spread her legs for anything with a penis and fertile seed. Thanks to her warrior pride, she has taken the noble goal of repopulating her race upon herself; at least with half-breeds in this case.The game starts off with Mikami heading to see her friend, and also client. She has been hired on by the church to help them fight off the demons that have been plaguing the land recently. Mikami, being a fully licensed and highly recognized warrior, is perfect for the job. Well, when she is not busy hopping on dicks for the future of the elven race, that is. After some initial dialogue, you are given your first job and sent on your way after the first demon on the church’s hit-list. I suppose it is the least she can do, considering this is the same church that generously accepts all the orphan half-elf babies Mikami pops out of her oven, throughout the course of the game.​

Game Info

Censorship: Yes
Developer/Publisher: Butakoma 300g
Platform: Windows
Version: Final v1.06
Language: English
File Size: 222MB
Genre:​ RPG Maker, 2DCG, Parody, Fantasy, Combat, Monster, Tentacles, RPG, Bestiality, DILF, Oral Sex, Handjob, Vaginal Sex, Rape, Prostitution, Exhibitionism, Anal Sex, Group Sex, Titfuck, Bukkake, Corruption, Female Protagonist, Incest, Shota, Pregnancy

ScreenshotsDownload Game


Windows:


Nopy
Zippy
Mega


Với game có đuôi .exe thì bạn làm như sau:
 1. Giải nén game. 
 2. Chạy file Game.exe để chơi game.
 3. Một số game yêu cầu bạn phải mở bằng AppLocale, Sói sẽ cung cấp cho các bạn Locale.Emulator - một AppLocale  tốt nhất và phù hợp với mọi windows hiện nay.
 4. Cách cài đặt : 
 1. Download phần mềm theo link đã cho ở trên.
 2. Giải nén vào 1 thư mục an toàn nào đó nhé,bởi vì khi bạn install để tích hợp vào context menu nó sẽ tạo short cut tới file này nên nếu sau này bạn move đi thì context menu sẽ không hoạt động
 3. Chạy file LEInstaller.exe rồi chọn "Install / Upgrade"
 4. Chạy file LEGUI.exe 1 lần cho chắc
Với game có đuôi .swf thì bạn làm như sau:
 1. Giải nén game. 
 2. Chạy file Game.swf để chơi game. Máy tính bạn cần có Flash Player để chạy game.
 3. Nếu máy tính không còn hỗ trợ Flash Player nữa thì bạn cần một trình chạy file .swf và Sói sẽ giới thiệu bạn một trình chạy file tốt nhất tại đây nhé.
Với game html thì bạn làm như sau:
 1. Giải nén game. 
 2. Chạy file Game.html để chơi game.

Hướng dẫn chơi game chưa có.

Nếu mất link tải bạn nên bình tĩnh. Sau đó liên hệ với Sói bằng FB hoặc để lại Nhận Xét dưới bài viết để Sói cập nhật lại. Vậy là Sói đã nợ bạn một lời cảm ơn rồi đó.

3 nhận xét


EmoticonEmoticon