I Came To Buy A Few Herbs [Rice Revolution]

About this game:​

Sherry is a beautiful girl living in the mountain village.
One day, under strange circumstances, all the villagers except Sherry became sick, so they are asked to go to a nearby town and purchase medicinal herbs.
Now the adventure of sherry finding the herbs is about kick off!

Game Info

Updated: November/2012
Genre: Birth, rape, tentacles
Censorship: Yes
Version: 1.02
Developer / Publisher: Rice revolution
Platform: Windows/ PC
Language: English (Translated)

Screenshots


Download Game


Windows:


Mega


1- Extract to desired location.
2- Click on "Game.exe" to start playing.

Hướng dẫn chơi game chưa có.

Nếu mất link tải bạn nên bình tĩnh. Sau đó liên hệ với Sói bằng FB hoặc để lại Nhận Xét dưới bài viết để Sói cập nhật lại. Vậy là Sói đã nợ bạn một lời cảm ơn rồi đó.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét