Ngôi nhà của Sói

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Pixel Town: Wild Times @ Akanemachi [Sprite Hills]

About this game:​

Explore the wonders of Pixel Town Akanemachi!
In this self-aware "dot anime" pixel game you can discover all kinds of hentai things.
Roam the RPG-like map, collect items and reveal events.
There are no RPG battles. The fun is in the discovery!
Find 10 unique H scenes, all pixel animated with sound effects. ​


Updated: Sep/07/2014
Developer/Publisher: Sprite Hills
Censorship: Yes
Version: 1.1.1
OS: Windows/PC
Language: English
Genre: Monster, Tentacle, Bestiality, Pixel, bondage, insect


Download Game


Windows:


Mega


1- Extract to desired location.
2- Click on "Game.exe" to start playing.

Hướng dẫn chơi game chưa có.

Nếu mất link tải bạn nên bình tĩnh. Sau đó liên hệ với Sói bằng FB hoặc để lại Nhận Xét dưới bài viết để Sói cập nhật lại. Vậy là Sói đã nợ bạn một lời cảm ơn rồi đó.
Loading...


EmoticonEmoticon