Leanna: Breaking the Facade [v2.2] [Chaotic]

About this game:​

Leanna Marsellies is a journalist with an unhealthy attitude towards other people. As you bond over the course of a couple of weeks, your friendship and the facade of Leanna's bitter personality begins to break down.​


Updated: Dec 20 2017
Developer/Publisher: Chaotic / vdategames.com
Censorship: None
Version: 2.2
OS: PC - Browser based game
Language: English
Genre: Dating, 3d, multiple paths, vanilla sex

Download Game


Windows:


Mega


1- Extract to desired location.
2- Click on "begin.html" to start playing.

Hướng dẫn chơi game chưa có.

Nếu mất link tải bạn nên bình tĩnh. Sau đó liên hệ với Sói bằng FB hoặc để lại Nhận Xét dưới bài viết để Sói cập nhật lại. Vậy là Sói đã nợ bạn một lời cảm ơn rồi đó.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét