Monster Tamer Aria [Tsukudaninosato]

About this game:​

A monster hunting RPG with reverse rape interspecies pregnancy & birth. The heroine has sex and makes babies with weakened monsters in three dungeon environments: forest, beach and mountains. Each floor of the dungeon has special monsters she can have sex with. Raise monster babies to fight in the monster league Become Monster Master! There are unique ecchi scenes with 7 breeds of monsters.​


Developer/Publisher: Profile for Tsukudaninosato | DLsite English for adults
Censorship: Yes
OS: Windows
Language: English
Genre: 2DCG, Reverse-Rape, Tentacles, Monster, Pregnancy, Female Protagonist, Vaginal Sex, Oral Sex


Download Game


Windows:


Zippy
Mega


Install game with HF_pAppLoc1.1.2 or Locale.Emulator

Hướng dẫn chơi game chưa có.

Nếu mất link tải bạn nên bình tĩnh. Sau đó liên hệ với Sói bằng FB hoặc để lại Nhận Xét dưới bài viết để Sói cập nhật lại. Vậy là Sói đã nợ bạn một lời cảm ơn rồi đó.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét