OW: Medical examination [Winterlook]

About this game:​

This is a short parody game of OW that I plan to expand in the future and create more short games with different characters.
This chapter is starring "Merci" performing a medical examination on the OW recruit. It contains 4 endings and 3 H scene, depending on your choice.​


Developer/Publisher: Winterlook
Censorship:No
Version:1.0
OS: Pc/Windows/Mac
Language: English
Genre: Parody, rpg, hantai, short game, handjob


Download Game


Windows:


Zippy


1- Extract to desired location.
2- Click on "Game name here.exe" to start playing.

Hướng dẫn chơi game chưa có.

Nếu mất link tải bạn nên bình tĩnh. Sau đó liên hệ với Sói bằng FB hoặc để lại Nhận Xét dưới bài viết để Sói cập nhật lại. Vậy là Sói đã nợ bạn một lời cảm ơn rồi đó.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét