Sword Princess FINE [Simple House]

About this game:​

Ine, the future queen of Asteria, was more athletic than academic.
She often slipped out of the castle to visit the old man who dwelled in a remote house.
That night after her holy studies, Fine had a dream visitation from a goddess.
Danger was approaching the land.​


Updated: 6-1-2016
Developer/Publisher: Simple House
Censorship: Yes
Version: 1.1.3
OS: Windows
Language: English
Genre: Clothed, Internal, Cumshot, Breast Sex, Big Breasts

Download Game


Windows:


Mega


1- Extract to desired location.
2- Click on "Game.exe" to start playing.

Hướng dẫn chơi game chưa có.

Nếu mất link tải bạn nên bình tĩnh. Sau đó liên hệ với Sói bằng FB hoặc để lại Nhận Xét dưới bài viết để Sói cập nhật lại. Vậy là Sói đã nợ bạn một lời cảm ơn rồi đó.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét