Uru Avanteur A Time Stop RPG [Nagiyahonpo]

About this game:​

Five years ago…
Monsters gained the power to warp the 4th dimension. They became invincible.
Humankind surrendered, ending the long war between monsters and humans.
Thus, the humans became slaves.


Updated: Nov/03/2015
Developer/Publisher: nagiyahonpo
Censorship: Yes
Version: Full
OS: PC / Windows
Language: English
Genre: jRPG, Fantasy, Time Stop, Monsters, Big Breasts, Big Tits, Rape, Humiliation, Monster,

Download Game


Windows:


Mega


1- Extract to desired location.
2- Click on "Game.exe" to start playing.

Hướng dẫn chơi game chưa có.

Nếu mất link tải bạn nên bình tĩnh. Sau đó liên hệ với Sói bằng FB hoặc để lại Nhận Xét dưới bài viết để Sói cập nhật lại. Vậy là Sói đã nợ bạn một lời cảm ơn rồi đó.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét