Muv-Luv Alternative Chronicles Vol.2 [ Age]

About this game:​

Muv-Luv Chronicles 02: TDA01 and Aspiration
The second entry in the Chronicles sidestories series. Includes a continuation of the "The Day After" scenario featured in Chronicles 01, "Muv-Luv Alternative Chronicles:Aspiration" (a story set in The Euro Front), a special episode of Radio Total Eclipse, and other bonus material.


Title: Muv-Luv Alternative Chronicles Vol.2
Original title: マブラヴ オルタネイティヴ クロニクルズ02
Length Medium: (10 - 30 hours)
VNDB: Muv-Luv Alternative Chronicles Vol.2
Developer/Publisher: Age / Alternative Projects
Censorship: No
Version: Final
OS: Windows
Language: English
Genre: adventure, combat, cosplay, fantasy, female protagonist, handjob, humor,
japanese, lesbian, loli, mind control, multiple protagonists, romance, school setting, sci-fi, seduction, slice of life, superpowers, tentacles, vaginal sex, virgin, voyeurism


Download Game


Windows:


Mega


1 - You MUST be in Japanese locale to install and run Muv-Luv Chronicles Vol.2. AppLocale WILL NOT WORK.
2 - Mount CHRONICLES02.ISO- Do not extract files!
3 - Run "setup.exe" as Admin.
4 - Copy afhook.rpo into /Plugins
5 - Copy afhook.pkg into the main game folder
6 - Run "オルタクロニクルズ02.exe" to start game.
7 - Default install folder is "オルタクロニクルズ02" - Do not rename!

Hướng dẫn chơi game chưa có.

Nếu mất link tải bạn nên bình tĩnh. Sau đó liên hệ với Sói bằng FB hoặc để lại Nhận Xét dưới bài viết để Sói cập nhật lại. Vậy là Sói đã nợ bạn một lời cảm ơn rồi đó.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét