Svetlana's Dressup [Dmitry]

About this game:​

-Explore thousands of possible variations and over three hundred different pieces from her fetish wardrobe.
-Choose the items she wears - Let the random button decide how she will look.
-Outfit the character in specific set outfit to unlock bonus items!!!


Developer/Publisher: Dmitry
Censorship: No
Version: 2.0 (Director's Cut)
OS: Windows
Language: English
Genre: Dress-up, Futanari, Fantasy, Bondage

Download Game


Windows:


Mega


1- Extract to desired location.
2- Click on "Svetlanas Dressup v2.exe" to start playing.

Hướng dẫn chơi game chưa có.

Nếu mất link tải bạn nên bình tĩnh. Sau đó liên hệ với Sói bằng FB hoặc để lại Nhận Xét dưới bài viết để Sói cập nhật lại. Vậy là Sói đã nợ bạn một lời cảm ơn rồi đó.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét