The Great Sword of Catastro-porne [CircleKAME]

About this game:​

Naoto, who earns her living as an adventurer, battles in the dungeon of the so-called
Ruins of Evolution... (can completed as a virgin).
Short game compared to other CircleKAME games.


Updated: Aug/16/2015
Developer/Publisher: CircleKAME
Censorship: Yes
Version: 1.06
OS: Windows/PC
Language: English
Genre: Rape, Monster, Ahegao, Gangbang, Pregnant, Corruption

Download Game


Windows:


Mega


1- Extract to desired location.
2- Click on "Game.exe" to start playing.

Hướng dẫn chơi game chưa có.

Nếu mất link tải bạn nên bình tĩnh. Sau đó liên hệ với Sói bằng FB hoặc để lại Nhận Xét dưới bài viết để Sói cập nhật lại. Vậy là Sói đã nợ bạn một lời cảm ơn rồi đó.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét