Harem Hotel v0.9

Bạn được thừa hưởng khách sạn "Harem Hotel", nơi làm việc của 8 phụ nữ xinh đẹp!

Hãy nâng cấp khách sạn của bạn, kết bạn với các cô gái, theo dõi đời sống và đào tạo họ. Harem Hotel có rất nhiều trang phục để sử dụng, mở khoá các cảnh, nhân vật độc đáo. Hơn 560 sự kiện, 14.000 hình ảnh, và sẽ được cập nhật liên tục.


DEVELOPER: Runey
PUBLISHER: Runey
RELEASE DATE: 2020-02-11
GENRE:  3DCG, Male protagonist, Animated, Incest, Harem, Dating sim,...


DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.
Loading...

0 Comments

Đăng nhận xét