Quickie Mini Game 01 [MMO Surgeon]

About this game:​

You need to find NPC that will lead you to the exit without being caught by a ghost that is chasing you. The theme is horror with great ambience.​


Developer: MMO Surgeon Pateron, Youtube
Version: Complete
OS: Windows
Language: English
Title: Quickie Mini Game 01
Genre: 3D, Animated, Female Protagonist, Short Game, Big Ass, Big Tits, Horror


Download Game


Windows:


Mega


#

Hướng dẫn chơi game chưa có.

Nếu mất link tải bạn nên bình tĩnh. Sau đó liên hệ với Sói bằng FB hoặc để lại Nhận Xét dưới bài viết để Sói cập nhật lại. Vậy là Sói đã nợ bạn một lời cảm ơn rồi đó.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét