Soha Mini Game [MMO Surgeon]

About this game:​

You find a knocked down monk, who tells you that he and his fellow brothers got attacked by Kamikaze monks. He then proceeds to ask you to help his brothers. The aim of the game is to find his ten brothers and resuscitate them, as any big titted vixen knows, using PR rather than CPR. The Kamikaze monks will try and blow themselves up on you, however you can shoot them down before they get too close.


Title: Soha Mini Game
Developer: MMO Surgeon Pateron, Youtube
Version: Complete
OS: Windows
Language: English
Genre: 3D, Animated, Female Protagonist, Shooter, Short Game, Big Ass, Big Tits


Download Game


Windows:


Mega


#

Hướng dẫn chơi game chưa có.

Nếu mất link tải bạn nên bình tĩnh. Sau đó liên hệ với Sói bằng FB hoặc để lại Nhận Xét dưới bài viết để Sói cập nhật lại. Vậy là Sói đã nợ bạn một lời cảm ơn rồi đó.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét