Building Our Futature v0.13.0

The story centers around a husband with a successful start-up company and his supporting wife. Although supportive his wife can get lonely during her husband's long work hours, so she suggests he hires his very first employee.
The new employee turns out to be quite capable and after having met her boss' wife they become fast friends. The husband doesn't know about the secret between his employees legs, nor about her ulterior motives with his wife though...​


DEVELOPER: Infidelisoft
PUBLISHER: Infidelisoft
RELEASE DATE: 2020-01-31
GENRE:  2DCG, Futa, Big tits, Big ass, Stripping, Lesbian, Multiple Protagonist,...


DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

* Bạn cần biết:
- Full: Là bản do nhà phát hành cung cấp nên nó được giữ nguyên mọi thứ.
- Compressed: Là bản do những nhà phát triển khác nén xuống. Thông thường size giảm 80% nên chất lượng cũng không được như bản do nhà phát hành cung cấp. Ngoài ra nếu vận đen đến với bạn, bạn sẽ gặp một số lỗi khi chơi trò chơi này.
- Link trực tiếp đến từ nhiều host khác nhau nhưng vẫn phải đảm bảo tính sạch sẽ.
- Android cung cấp 3 host tải chính là Mega và G.Drive và Mediafire.
- Từ năm 2020 theo âm lịch chính thức loại bỏ host "Files".
- Mọi thắc mắc, yêu cầu hãy gửi mail đến "Blogluccisan@gmail.com"


0 Comments

Đăng nhận xét