Lost Life

Bạn và một cô gái nhỏ nhắn, cô gái này còn là một công cụ của bạn, luôn chấp nhận việc bạn làm với cô ấy.

Cô bé có tất cả biểu cảm mà một cô gái trưởng thành đều có, bạn chỉ cần sử dụng chuột để tác động đến và mang cho cô bé những thứ mà bạn thích. Vì vậy, hãy thưởng thức game bằng con người thật của bạn.


DEVELOPER: HappyLambBam
PUBLISHER: HappyLambBam
RELEASE DATE: May/26/2019
GENRE:  Touch/Feel, Anime, Living Together, Vanilla, Loli,...


DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

0 Comments

Đăng nhận xét