The Corruption of Emma v0.8

Emma không phải là con người.... cô là Robot hình người được tạo ra và vứt bỏ từ một nhà khoa học vô danh nào đó gần ngoại ô thành phố. Emma giống như một đứa trẻ trong hình hài một phụ nữ trưởng thành. Bản chất cô rất ngây thơ nên luôn bị người khác làm tổn thương hoặc lợi dụng. Không kiến thức gì về cảm xúc, cơ thể, tình dục vì vậy mà cô học hỏi những điều này qua các hành vi của người khác.


DEVELOPER: Funkie
PUBLISHER: Funkie
RELEASE DATE: 2020-02-08
GENRE:  3DCG, Female Protagonist, Corruption, MILF,...


DOWNLOAD LINKS

Windows:


Android:


1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

0 Comments

Đăng nhận xét