HunieCam Studio

Tổng Quan Về Game

Trong HunieCam Studio, người chơi vào vai một cô gái mồ côi Rake nghèo khó và bạn phải giúp cô ấy thoát nghèo.


Bạn sẽ tuyển dụng nhiều diễn viên xinh xắn, đáng yêu để thực hiện những kế hoạch thay đổi cuộc sống của mình. Bạn sẽ phải quản lý những việc hàng ngày từ các cô gái để giữ họ không bị strees và điều này sẽ giúp bạn tăng hiệu quả kiếm tiền hơn. Đầu tư vào các khía cạnh khác nhau trong hình thức kinh doanh nay để cải thiện và mở rộng phạm vi hoạt động của các cô gái. 

Yêu Cầu Hệ Thống:

OS: Windows XP (SP2)+
Processor: 1.2 GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: DirectX® 9 Compatible Graphics Card
DirectX: Version 9.0a
Storage: 1 GB available space

Venus

Sở Thích: 

Bạn cần biết sở thích của cô ấy để biết cách tặng quà cũng như cách giao tiếp mỗi ngày với cô.
 • Điều mong muốn nhất: Sexuality.

 • Điều không mong muốn nhất: Flirtation.

 • Yêu loại quà tặng: Garden.

 • Loại quà tặng duy nhất: Gemstones.

 • Thích các loại quà tặng: Baking, Yoga.

 • Thích các loại thực phẩm: Dessert, Breakfast.

 • Đồ uống yêu thích: Whisky.

 • Tửu lượng: Rất cao.

Tiffany

Sở Thích: 

Bạn cần biết sở thích của cô ấy để biết cách tặng quà cũng như cách giao tiếp mỗi ngày với cô.
 • Điều mong muốn nhất: Flirtation.

 • Điều không mong muốn nhất: Sexuality.

 • Yêu loại quà tặng: Academy.

 • Loại quà tặng duy nhất: Cheerleader.

 • Thích các loại quà tặng: Rave, Scuba.

 • Thích các loại thực phẩm: Breakfast, Candy.

 • Đồ uống yêu thích: Lemon Drop.

 • Tửu lượng: Bình Thường.

Nikki

Sở Thích: 

Bạn cần biết sở thích của cô ấy để biết cách tặng quà cũng như cách giao tiếp mỗi ngày với cô.
 • Điều mong muốn nhất: Talent.

 • Điều không mong muốn nhất: Sexuality.

 • Yêu loại quà tặng: Artist.

 • Loại quà tặng duy nhất: Gaming.

 • Thích các loại quà tặng: Academy, Aquarium.

 • Thích các loại thực phẩm: Candy, Dessert.

 • Đồ uống yêu thích: Beer.

 • Tửu lượng: Bình Thường.

Momo

Sở Thích: 

Bạn cần biết sở thích của cô ấy để biết cách tặng quà cũng như cách giao tiếp mỗi ngày với cô.
 • Điều mong muốn nhất: Romance.

 • Điều không mong muốn nhất: Sexuality.

 • Yêu loại quà tặng: Aquarium.

 • Loại quà tặng duy nhất: Cat Toys.

 • Thích các loại quà tặng: Toys, Sports.

 • Thích các loại thực phẩm: Veggies, Dessert.

 • Đồ uống yêu thích: Lime Margarita.

 • Tửu lượng: Thấp.

Lola

Sở Thích: 

Bạn cần biết sở thích của cô ấy để biết cách tặng quà cũng như cách giao tiếp mỗi ngày với cô.
 • Điều mong muốn nhất: Romance.
 • Điều không mong muốn nhất:Talent.
 • Yêu loại quà tặng: Sports.
 • Loại quà tặng duy nhất: Travel.
 • Thích các loại quà tặng: Baking, Scuba.
 • Thích các loại thực phẩm: Breakfast, Fruit.
 • Đồ uống yêu thích: Cocktail.

Kyu

Sở Thích: 

Bạn cần biết sở thích của cô ấy để biết cách tặng quà cũng như cách giao tiếp mỗi ngày với cô.
 • Điều mong muốn nhất: Flirtation.
 • Điều không mong muốn nhất: Talent.
 • Yêu loại quà tặng: Dancer.
 • Loại quà tặng duy nhất: Sex Toys.
 • Thích các loại quà tặng: Rave, Artist.
 • Thích các loại thực phẩm: Candy, Junk Food.
 • Đồ uống yêu thích: Mojito.

Kyanna

Sở Thích: 

Bạn cần biết sở thích của cô ấy để biết cách tặng quà cũng như cách giao tiếp mỗi ngày với cô.
 • Điều mong muốn nhất: Talent

 • Điều không mong muốn nhất: Romance

 • Yêu loại quà tặng: Fitness

 • Loại quà tặng duy nhất: Mexico

 • Thích các loại quà tặng: Yoga, Dancer

 • Thích các loại thực phẩm: Veggies, Breakfast

 • Đồ uống yêu thích: Pina Colada

Jessie

Sở thích:

Bạn cần biết sở thích của cô ấy để biết cách tặng quà cũng như cách giao tiếp mỗi ngày với cô.

 • Điều Thích Nhất:Sexuality

 • Điều Ghét Nhất: Romance.

 • Yêu loại quà tặng:Baking.

 • Loại quà tặng duy nhất:Festive.

 • Thích các loại quà tặng:Fitness, Dancer.

 • Thích các loại thực phẩm: Dessert, Junk Food.

 • Đồ uống yêu thích: Martini

Celeste

Sở Thích: 

Bạn cần biết sở thích của cô ấy để từ đó biết cách tặng quà cũng như nói chuyện hàng ngày.
 • Thích nhất: Talent
 • Không thích được: Flirtation
 • Yêu loại quà tặng: Scuba
 • Loại quà tặng duy nhất: Outerspace
 • Thích các loại quà tặng: Academy, Fitness
 • Thích các loại thực phẩm: Fruit, Candy
 • Đồ uống yêu thích: Champagne
 • Tửu Lượng: Cao