Eulji Mundeok - Hướng dẫn xây dựng tướng trong Rise of Kingdoms

Bộ Binh - Đồn Trú - Tấn Công Eulji Mundeok sinh vào giữa thế kỷ thứ 6 và chết vào sau năm 618. Là một trong những nhà lãnh đạo quân sự nổi tiếng nhất thời kỳ Goguryeo , sự lãnh đạo sáng suốt và sự nhạy bén chiến thuật của Eulji Mundeok là những yếu tố quyết định trong việc đánh bại c…

Sầu-

Games

Tips

Đọc thêm

Xem tất cả
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Nhận xét Mới