Bắt đầu một dự án dịch thuật với Translator++

Bắt đầu một dự án dịch thuật


Để bắt đầu một dự án mới, hãy nhấn nút New Project.


Sau đó chọn tập tin game của bạn (.exe) từ thư mục gốc của thư mục trò chơi.

Lưu ý:

Nếu bạn đã từng mở một project, việc này sẽ lưu vào cache của máy tính đến khi bạn mở một project khác, sẽ có một cửa sổ xuất hiện. 

Ở đây bạn có 3 lựa chọn:


1. Open this
Mở tập tin từ bộ nhớ cache hiện có. Cách này sẽ tích kiệm rất nhiều thời gian cho bạn. 

2. Rebuild Translation table from this cache. 
Xây dựng lại bảng dịch từ bộ nhớ cache. 

3. Create new project
Tạo một dự án mới

=>Sự lựa chọn an toàn nhất là sự lựa chọn 3.

Chờ một chút cho đến khi quá trình hoàn tất.

Quá trình thực hiện một dự án mới có thể mất ít hơn một phút đến vài phút, tùy thuộc vào kích thước của trò chơi và kho lưu trữ được sử dụng.
Chờ cho đến khi quá trình được thực hiện.

Cửa sổ phụ sẽ xuất hiện nhiều lần trong quá trình tạo dự án. Điều đó là hoàn toàn bình thường! Đó là ứng dụng của bên thứ 3 có nhiệm vụ trích xuất và nhập các văn bản từ trò chơi của bạn.

KHÔNG ĐÓNG NHỮNG CỬA SỔ!

Nếu bạn đóng cửa sổ trong quá trình xây dựng dự án, điều này sẽ phá hỏng toàn bộ những gì bạn đã làm lúc đầu.

Xin lưu ý rằng nhà phát triển Translator ++ không chịu trách nhiệm về các vấn đề bản quyền gây ra bởi việc lạm dụng các tài nguyên được trích xuất. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì bạn làm trong khi sử dụng Translator ++.

Ngay sau khi tạo dự án thành công, điều đầu tiên mà bạn cần làm là Save project này lại để đề phòng việc nếu trong quá trình chỉnh sửa mà bạn sửa nhầm cái gì đó không nhớ dẫn đến hỏng game.

Sau khi việc tạo dự án mới đã thành công, bạn sẽ thấy tất cả các văn bản trong trò chơi của bạn trong cửa sổ chính của Translator ++ như hình dưới đây:
Cửa sổ chính của Translator++. Dấu hiệu cho thấy việc tạo dự án được hoàn thành thành công.
Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD