Các bước thực hiện một bản dịch

Bước 1: Tạo dự án mới

Hãy đọc bài viết này nếu bạn chưa biết cách mở dự án mới.
Sau khi tạo thành công dự án, tất cả các văn bản trò chơi có thể dịch của bạn sẽ xuất hiện trên cột đầu tiên "Original Text"
Hình 1.a: Sau khi tạo một dự án, tất cả văn bản trò chơi của bạn sẽ được hiển thị trên lưới.

Bước 2: Chuẩn bị dịch

A. Thiết lập các ngôn ngữ

Đặt ngôn ngữ cần dịch trong Options.
Hình 2.a : Đặt ngôn ngữ trong menu tùy chọn

B. Xác định từ thường được sử dụng

Ở dưới cùng của bảng điều khiển bên trái, bạn tìm đến"Common Reference". Sử dụng bảng này để dịch các từ hoặc cụm từ thường xuyên xuất hiện trong trò chơi của bạn, chẳng hạn như tên, địa điểm, số liệu thống kê, v.v.

Hình 2.b : Xác định các từ thường được sử dụng của bạn trong "Common Reference"

C. Loại bỏ các văn bản không thể dịch

Translator++ sẽ dịch tất cả các văn bản mà nó tìm thấy, nếu nó dịch nhầm một biến, hàm, tên lớp... sẽ khiến game bị lỗi. Để tránh lỗi này hãy sử dụng công cụ đánh dấu/xóa các văn bản đó.

Hình 2.c : Công cụ ngữ cảnh để giúp bạn xóa văn bản dựa trên loại hoặc thẻ của nó

D. Tạo bản dịch máy

Dịch máy sẽ giúp bạn tích kiệm rất nhiều thời gian, tuy nhiên đừng làm dụng nó quá mức.

Bước 3: Dịch

Bây giờ, tất cả đã được thiết lập, bạn có thể bắt đầu dịch trò chơi của mình.

Bước 4: Chỉnh sửa

Chất lượng của dịch máy rất kém, trong khi đó bạn còn không biết nó có dịch mất biến hay hàm của bạn hay không. Vì vậy mà việc kiểm tra, chỉnh sửa là cực kỳ quan trọng.

Bước 5 Tạo bản vá cho trò chơi

Sau khi hoàn tất bản dịch, hãy xuất bản bản vá cho game như hình dưới.
hình 5.a: xuất khẩu bản vá trò chơi để tạo ra một dữ liệu trò chơi dịch cho trò chơi của bạn

Hoặc bạn có thể Export bằng cách: 


và lựa chọn theo ý bạn.
Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD