Các mẹo khi sử dụng Translator++

 Mẹo này tuy ít nhưng vẫn rất quan trọng, mình học được từ team bên Luccisan.com

Save Project.

Backup luôn rất quan trọng, bạn cũng nên cân nhắc điều này nếu không muốn nếm trái đắng mất hết thành quả mà bạn đã làm. 

Tuy nhiên không phải cứ Save vào là xong nhé, mẹo ở đây là chia thành nhiều phần rồi lưu lại để gặp lỗi ở phần nào thì chỉ cần chỉnh sửa ở file save đó.

Nếu bạn thắc mắc là nếu bị lỗi ở giữa Project thì phải dịch lại phần sau sao? Không cần đâu bạn, hãy mở thêm một cửa sổ Translator++ và mở các file save phía sau, export chúng rồi import vào project hoàn chỉnh của bạn.

Đây sẽ là cách làm vô cùng cẩn thận cho các bạn chưa thành thạo.

Biên dịch lại và tìm kiếm lỗi.

Bạn bắt buộc phải biên dịch lại các văn bản đã được dịch máy, điều này là cực kỳ cần thiết để hoàn thiện chất lượng sản phẩm cũng như tránh game bị lỗi.

Khi tìm được lỗi bạn hãy từ từ chỉnh sửa. Ví dụ như lỗi "\ n", bạn có thấy khoảng trống giữa hai ký tự "\" và "n" không. Điều này rất hay xảy ra và bạn sẽ dễ dàng nhận ra nó. Tuy nhiên đừng thay đổi vội, hãy nhìn sang cột Original Text và tìm giá trị cũ của nó.

Bật cửa sổ tìm kiếm "Ctrl" + "F", chuyển sang tap Replace và điền giá trị lỗi "\ n" vào ô đầu tiên, giá trị đúng "\n" vào ổ thứ hai để thay thế toàn bộ lỗi trong các file còn lại. 

Cuối cùng, mở một file notepad lên, lưu lại các lỗi và các giá trị thay thế vào đó để tiện tìm lại nếu gặp vấn đề chẳng may.

Cách này cũng có thể sử dụng để thay thế nhanh các bản dịch sai chính tả, lỗi.


Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD