Cách sử dụng Translator++

Translator++ rất dễ sử dụng, bạn chỉ cần lần đầu bật nó nên thì sẽ nhìn ra ngay cách thức mà phần mềm này hoạt động.

Về cơ bản bạn sẽ thấy có 4 cột lần lượt từ trái sang phải sau khi tạo thành công dự án giống như một hình dưới đây:

Hình 1: Cột văn bản gốc và cột dịch

Phần bên trái của lưới (1) là cột "Original Text", đây là cột văn bản gốc và bạn không thể sửa đổi cột này.

Translator++ sẽ tìm kiếm trong trò chơi của bạn để tìm ra các cụm từ hoặc câu và xếp nó vào trong cột này. Công việc của bản là thay thế nó bằng bản dịch của bạn. Vì vậy, bạn không nên thay đổi hay động chạm gì đến cột Original Text.

Phần còn lại của cột (2) là cột dịch.

Translator++ sẽ ưu tiên sử dụng bản dịch tính từ bên phải vào. Để dễ hình dùng thì bản dịch ở cột 2 và 3 sẽ không được lấy nếu cột 4 có bản dịch.

Trong hình dưới đây, văn bản được đánh dấu màu đỏ sẽ được sử dụng khi biên dịch kết quả.


Hình 2: Translator ++ sẽ sử dụng bản dịch từ cột ngoài cùng bên phải không trống.
Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD