Eclipse Responsive Blogger Template Free Download

Giới Thiệu:

Eclipse Responsive Blogger Template Free Download, một template hiện đại với ba giao diện cho người dùng lựa chọn. Template kèm theo rất nhiều Shortcodes tiện ích và đẹp hỗ trợ viết bài hoàn hảo.

Thông tin chi tiết:

Tính năng Sẵn sàng
Đáp ứng Đúng Check
Thân thiện với thiết bị di động Đúng Check
Thông tin chi tiết về Google PageSpeed Đúng Check
Công cụ thử nghiệm của Google : Chỉ mục Đúng Check
Công cụ thử nghiệm của Google : Mặt hàng Đúng Check
SEO thân thiện
Blog cá nhân
3 Cột
3 Phong cách
Widget nổi bật
Breadcrumbs
Bài viết liên quan
Hộp Tìm kiếm
Nút Chia sẻ Xã hội
Widget bản tin
Shortcodes (Mã ngắn)
Chế độ ban đêm
Tài liệu tốt
Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD