Làm thế nào để extract file .rpgmvp

Một ứng dụng được thực hiện bởi Silica & Pina. Nó hoạt động để trích xuất dữ liệu trò chơi và cũng giải mã phần mở rộng .rpgmvp trên hình ảnh và dữ liệu

Extract File RPGMVP

Hướng dẫn:

Cách sử dụng vô cùng đơn giản, các bạn sử dụng như sau:
  1. Tải về giải nén, chạy file RPGMV-DECRYPTOR.
  2. Một cửa sổ hiện lên, bấm OK.
  3. Chọn đến folder game bạn muốn giải mã rồi bấm Ok
  4. Đợi một lát và đến khi hoàn thành sẽ xuất hiện một cửa sổ mới.==> Ok~!

Download:

Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD