logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com
blogger

Median Ui v1.6 Safelink Blogger Template Free

Median Ui v1.6 Safelink Blogger Template Median UI được thiết kế với khái niệm UI dashboard, đây là một mẫu blog tin tức, cá nhân, chia sẻ file... Điểm mạnh của giao diện là thiết kế sạch sẽ, đơn g…

avatar
LucciSan

Blogger


 • 30/11/2021
 • Views

Median Ui v1.6 Safelink Blogger Template

Median UI được thiết kế với khái niệm UI dashboard, đây là một mẫu blog tin tức, cá nhân, chia sẻ file... Điểm mạnh của giao diện là thiết kế sạch sẽ, đơn giản và dễ đọc.

Có gì mới trong phiên bản Median Ui 1.6?

Tác giả cung cấp thêm tiện ích Safelink giúp tăng thu nhập cho blog.

Điểm Nổi Bật của Tempalte Median UI

 • 100% Responsive
 • SEO Friendly 
 • Easy to Customise 
 • Ads Optimize 
 • Fast Loading 
 • Automatic Table of Contents 
 • Notification Widget 
 • Mobile First 
 • Unique Design 
 • Slider Widget 
 • Simple Navigation Menu 
 • Popup Profile Widget 
 • And many more...

Download Median Ui v1.6 Safelink Blogger Template

Related post


avatar

Tôi nổi tiếng, đẹp trai, nhà nghèo, có gì không tốt chứ... :V

Chia Sẻ Với Mọi Người

Recent post