UnRen.bat v0.8 - Trích xuất file .rpa, rpyc

UnRen.bat sẽ giúp người dùng Renpy nhanh chóng trích xuất các tệp .rpa, rpyc mà không cần sử dụng các phần mềm thứ 3 khác.

Chú ý là UnRen.bat hiện chỉ hỗ trợ trên windows

Hướng dẫn sử dụng:

Để sử dụng UnRen.bat, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

  1. Sao chép UnRen.bat vào thư mục game.
  2. Mở file UnRen.bat
  3. Chọn tùy chọn (Quan trọng là Extract RPA packagesDecompile rpyc files)

Download: 

Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD