logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com
blogger

Volta Responsive Blogger Theme

Mẫu website phù hợp với blog cá nhân, đây là cải tiến cho mẫu giao diện Invert Pro tối giản và nhẹ hơn. GTmetrix đánh giá rất tốt cho theme Volta Responsive Blogger Theme với 100/100 điểm.  Hỗ trợ: -…

avatar
LucciSan

Blogger


  • 05/12/2020
  • Views
Mẫu website phù hợp với blog cá nhân, đây là cải tiến cho mẫu giao diện Invert Pro tối giản và nhẹ hơn. GTmetrix đánh giá rất tốt cho theme Volta Responsive Blogger Theme với 100/100 điểm. 

Hỗ trợ:

- Features
- SEO Friendly
- Dynamic Heading 
- High CTR 
- Personal Blog 
- Disqus Comment 
- Breadcrumbs Schema.org 
- Related Posts Widget 
- Featured Posts Widget 
- Social Share Button 
- Responsive Menu 
- Footer Social Media 
- Search Box 
- Back to Top 
- Newsletter Widget 
- Shortcodes 
- Well Documentation

Demo & Download

Related post


avatar

Tôi nổi tiếng, đẹp trai, nhà nghèo, có gì không tốt chứ... :V

Chia Sẻ Với Mọi Người

Recent post