Volta Responsive Blogger Theme

Mẫu website phù hợp với blog cá nhân, đây là cải tiến cho mẫu giao diện Invert Pro tối giản và nhẹ hơn. GTmetrix đánh giá rất tốt cho theme Volta Responsive Blogger Theme với 100/100 điểm. 

Hỗ trợ:

- Features
- SEO Friendly
- Dynamic Heading 
- High CTR 
- Personal Blog 
- Disqus Comment 
- Breadcrumbs Schema.org 
- Related Posts Widget 
- Featured Posts Widget 
- Social Share Button 
- Responsive Menu 
- Footer Social Media 
- Search Box 
- Back to Top 
- Newsletter Widget 
- Shortcodes 
- Well Documentation

Demo & Download

Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD