Morael - Nữ Hoàng Sao Băng

Morael - Nữ Hoàng Sao Băng, Afk-arena việt nam, afk-arena

Morael - Nữ Hoàng Sao Băng

Hệ: Thần thánh
Loại: Trí thông minh
Lớp: Pháp sư
Vai trò:Thiệt hại liên tục

Kỹ năng:

Cosmic Field (Ultimate)

Đầu trận, Morael tạo ra một ngôi sao. Khi Morael dùng ulti, một giải ngân hà sẽ được hình thành trong 8 giây bởi từ ngôi sao đó, khóa toàn bộ đối phương lại. Trong khi giải ngân hà hoạt động, Morael gây 120% damage mỗi giây trong vòng 8 giây lên tất cả đối phương đang mắc kẹt. Nếu mục tiêu nào thoát ra, Morael sẽ gây 320% damage lên mục tiêu đó và stun đối phương trong vòng 3 giây.
Lv2: damage lên mục tiêu đó và stun đối phương trong vòng 7 giây.
Lv3: damage lên mục tiêu đó và stun đối phương trong vòng 8 giây.

Cosmic Motion

Skill 1: Morael điều khiển ngôi sao tới nơi tập trung nhiều hero đối phương nhất, gây 60% damage lên những ai nằm trên đường đi của nó.
Lv2: Thiệt hại tăng lên 65%
Lv3: Thiệt hại tăng lên 70%
Lv4: Thiệt hại tăng lên 75%

Celestial Blessing

Skill 2: Trong trận đấu, ngôi sao hấp thu năng lượng từ giải ngân hà. Ngay khi nó hấp thu được đủ năng lượng, nó sẽ ban cho Morael và đồng đội cạnh đó 120 Energy, tạo ra 1 shield bảo vệ có giá trị bằng một phần sức mạnh của Morael trong vòng vài giây và tốc độ hấp thu năng lượng của ngôi saotùy thuộc vào cấp độ

Star Core có thể thu thập 10% tổng công suất năng lượng mỗi giây.

Lvl 2: Star Core tương ứng truyền 160 điểm Năng lượng cho Morael và đồng minh của cô.
Lvl 3: Chuyển giao năng lượng cũng cấp cho Morael và các đồng minh của cô ấy một chiếc khiên, có giá trị bằng 180%  sức mạnh của Morael, tồn tại trong 6 giây..

Cosmic Fusion

Skill 3: Morael làm nổ ngôi sao, gây 240% damage lên đối phương ở gần.
Lvl 2: Sát thương tăng lên 260% 
Lvl 3: Sát thương tăng lên 280%

Chữ ký:

Signature Item: Heart of Zohra

Mỗi khi đối phương ở gần ngôi sao mất 1% máu, ngôi sao tăng 0.4% năng lượng.
+10: Khi ngôi sao ban năng lượng cho Morael và đồng đội, nó cũng tăng Attack của họ lên 20% trong vòng 5 giây.
+20: Khi ngôi sao ban năng lượng cho Morael và đồng đội, nó cũng tăng Haste của họ thêm 30 trong vòng 5 giây.
+30: Mỗi khi đối phương ở gần ngôi sao mất 1% máu, ngôi sao tăng 0.6% năng lượng.

Nội thất:

3/3: Khi đối phương đi vào trong giải ngân hà của ngôi sao, họ cũng sẽ bị nhốt lại. Nếu ai đó rời giải ngân hà ra ngoài và sau đó bị nhốt lại một lần nữa thì hiệu ứng gây damage lên hero đó sẽ giảm đi 20% từ lần thứ 2.
9/9: Khi giải ngân hà vẫn tồn tại, tất cả đối phương trên màn hình sẽ bị hút vào lõi của ngôi sao bằng trọng lực kinh khủng của nó.
Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD