Cách chuyển đổi đuôi .SL sang .txt

Đôi khi chỉnh sửa một game RPGM từ một nhà phát triển có tiếng, các bạn sẽ gặp khó khi bị mã hóa bằng file.sl. Bài viết này đơn giản để tôi lưu lại và chia sẻ cho người đọc cách chuyển đổi đuôi .Sl sang .txt

SL_Decoder-master

Đây là công cụ cực gọn nhẹ mà tôi đề xuất, các bạn hãy tải nó về trước đã.

Các bước thực hiện biên dịch

B1. Giải nén file Sl_Decoder-master.zip

B2. Vào đường dẫn \SL_Decoder-master\bin copy file sl_dec.exe

B3.  Paste vào folder game như ví dụ Download\DesiredFolder

B4. Click vào thanh đường dẫn, gõ CMD, nhấn Enter sẽ được như hình.


Bây giờ là bước quan trọng nhất, hãy nhìn các đoạn code sau:

Examle (Decode):
  sl_dec 001.sl
  sl_dec 001.sl 002.sl 003.sl
  sl_dec *
  sl_dec scenario/*
Examle (Encode):
  sl_dec 001.txt
  sl_dec 001.txt 002.txt 003.txt
  sl_dec *
  sl_dec scenario/*
Cách sử dụng rất đơn giản, "Cú pháp" + "Tên file" rồi nhấn Enter.

Tôi sẽ giải thích như sau cho các bạn (chưa tiếp xúc nhiều với github như tôi) dễ hiểu:

1. Decode - Biên dịch ngược

- Các đoạn mã được liệt kê bên trong Examle (Decode) dùng để biên dịch ngược file .SL sang .txt. 
- Dòng mã 1: dịch file 001.sl sang 001.txt
- Dòng mã 2: dịch file 001.sl, 002.sl, 003.sl sang 001.txt, 002.txt, 003.txt
- Dòng mã 3: dịch toàn bộ file.sl trong thư mục
- Dòng mã 4: dịch toàn bộ file.sl trong thư mục con scenario/*

2. Encode - Mã hóa

- Các đoạn mã được liệt kê bên trong Examle (Encode) dùng để mã hóa lại file .txt sang .sl sau khi bạn chỉnh sửa xong. 
- Dòng mã 1: mã hóa file 001.txt sang 001.sl
- Dòng mã 2: mã hóa file 001.txt, 002.txt, 003.txt sang 001.sl, 002.sl, 003.sl 
- Dòng mã 3: mã hóa toàn bộ file.txt trong thư mục
- Dòng mã 4: mã hóa toàn bộ file.txt trong thư mục con scenario/*

* Ngoài ra, sẽ có folder backup được tạo tự động, trong folder này lưu trữ các file.sl trước khi bị Decode. 


Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD