Active windows 11 bản quyền mới nhất

Active windows 11 bản quyền mới nhất, active windows 11, windows 11 crack, crack windows 11

Các bước thực hiện như sau Active windows 11:

1. Download file Activation.Script về rồi giải nén ra, bạn sẽ thấy một file Activation.Script.v1.4 trong thư mục. Hãy mở nó lên nhé!
2. Mở file Activation.Script.v1.4.cmd này lên, bạn sẽ thấy hình như dưới đây.

3. Bấm số 4 trên bàn phím để lựa chọn Online KMS activation. Tiếp tục ra cửa sổ như dưới đây

4. Tại đây bấm tiếp số 1 trên bàn phím để lựa chọn Activate và ngồi chờ công cụ chạy xong.
5. Bấm phím bất kỳ để thoát ra. Giờ bạn đã thấy thành quả rồi đó.
Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD