Cách sửa lỗi màn hình đen của RPG MZ khi chạy game trên Android

Cách sửa lỗi màn hình đen của RPG MZ khi chạy game trên Android, Sửa lỗi màn hình đen, rpgmv, rpgm vx ace

Hiện tượng: 

Khi mở app ở màn có icon loading, nếu không ấn nhanh vào phần bên trái màn hình thì khi loading xong, game sẽ đen thui dù nghe thấy nhạc.

Cách sửa lỗi màn hình đen của RPG MZ khi chạy game trên Android

Cách sửa lỗi:

Vào file rmmz_manager trong thư mục Plugin rồi tìm dòng màu vàng phía dưới và thêm return true;

Giải thích: Biết chết liền. Cứ thêm vào là work thôi.

Nguồn: Sang Hendrix
 
Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD