Sửa lỗi "Working On It" của File Explorer trên Windows 10

Sửa lỗi "Working On It" của File Explorer trên Windows 10, working on it
Thông thường khi người dùng vào File Explorer thì sẽ luôn ưu tiên vào thư mục có tên "Quick access". Thư mục này không có vị trí cụ thể trong hệ thống mà Quick access giống như một danh sách liệt kê các thư mục, file bạn vừa làm việc xong.


Chức năng này của Quick access đem lại nhiều lợi ích nhưng nó có thể khiến File Explorer bị chậm. Mỗi lần như vậy bạn sẽ nhìn thấy thông báo "Work on it" làm máy chậm hoặc có thể khiến máy bị treo.

Nó sẽ là một rắc rối nếu xuất hiện nhiều lần và chúng ta có thể tắt nó đi bằng vài bước cơ bản bên dưới.

Bước 1: Bật File Explorer vào This PC

Bật File Explorer, chuyển sang tab View - Options. Nhấp vào mũi tên xổ xuống ở phần Open File Explorer to rồi chọn This PC. Cách này sẽ giúp bật File ExplorerThis PC thay vì Quick access.


Bước 2: Xóa lịch sử File Explorer

Cũng trong cửa sổ Folder Options, nhấp vào nút Clear ở mục Privacy để xóa lịch sử truy cập file, folder được lưu bởi File Explorer.

Bước 3: Xóa bộ nhớ cache File Explorer

Chỉ còn một bước cuối cùng cần thực hiện đó là xóa bộ nhớ cache của File Explorer. Truy cập đường dẫn sau:
%AppData%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations

Xóa tất cả các file có trong thư mục này. 

Bạn có thể thực hiện lại bước 1 nếu muốn chọn Quick access thay vì This PC nhé.

Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD