logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com
Chia Sẻ

Chia Sẻ Rank Math Pro - WordPress SEO Made Easy v3.0.1

Rank Math Pro là Plugin có sẵn mọi công cụ tốt nhất về SEO dành cho WordPress. Sức mạnh của Rank Math Pro đã được nhiều người dùng đánh giá là tốt nhất hiện tại, Plugin còn được dự đoán sẽ soán ngôi …

avatar
LucciSan

Blogger


  • 30/11/2021
  • Views

Rank Math Pro là Plugin có sẵn mọi công cụ tốt nhất về SEO dành cho WordPress. Sức mạnh của Rank Math Pro đã được nhiều người dùng đánh giá là tốt nhất hiện tại, Plugin còn được dự đoán sẽ soán ngôi Yoast Seo trong tương lai. 

Tính năng của Rank Math Pro

  • SEO nhiều từ khoá trên một bài viết.
  • Gợi ý các từ khoá liên quan ngay trong ô Focus Keyword.
  • Tự động thêm thẻ Alt và Title vào hình ảnh.
  • Tính điểm SEO của bài viết trên thang điểm 100.
  • Hiển thị Link Suggestions giúp bạn dễ dàng chèn vào nội dung liên quan.

Download Plugin Rank Math Pro Free


Related post


avatar

Tôi nổi tiếng, đẹp trai, nhà nghèo, có gì không tốt chứ... :V

Chia Sẻ Với Mọi Người

Recent post