Google Play Store Premium v2 Blogger Template

Google Play Store Premium v2 Blogger Template
Một mẫu cửa hàng ứng dụng có thiết kế đơn giản giống Google Play Store. Đáp ứng đủ tính năng của một chợ ứng dụng. Người sử dụng sẽ không tốn thời gian làm quen với giao diện khi mới bắt đầu.

Các tính năng chính của Google Play Store v2:

  • Tối ưu tốc độ tải trang.
  • Tối ưu hóa tự động
  • Phù hợp với Adsense
  • Phát triển ứng dụng Cửa hàng
  • Xếp hạng, đánh giá
  • Chia sẻ mạng xã hội
  • Sơ đồ trang web dễ sử dụng.
  • Thẻ Meta
  • Có nút tải xuống

Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD