GSNews Blog & Magazine Blogger Templates

GSNews Blog & Magazine Blogger Templates
GSNews là một chủ đề blogger gọn gàng, sạch sẽ và đầy đủ tính năng. Một mẫu Responsive phù hợp với các blog tạp chí, cá nhân, tin tức. Các widget được thiết kế để phù hợp với mọi màn hình kích thước khác nhau, với phong cách hiện đại, tốc độ tải tốt và có hỗ trợ quảng cáo cùng nhiều tính năng tiên tiến khác.


Mẫu cũng có sẵn tối ưu với các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yandex và các công cụ tìm kiếm khác.

Các Tính Năng Của GSNews Blog

 • Full Responsive
 • SEO Friendly
 • Top Menu
 • Menu Sticky
 • Social Menu
 • DarkMode
 • Slot Ads
 • Validated Structured Data
 • Multi Level Dropdown Menu
 • Featured Posts
 • Slider Carousel
 • Recent Posts Per Label
 • Search
 • Search PopUp
 • Font Awesome Icons Integration
 • Short codes ready for buttons and other UI elements
 • Back To Top
 • Comment Blogger
 • Sidebar Sticky (CSS)
 • Social Share
 • Social Footer
 • Post Meta
 • Breadcrumbs
 • Button styles
 • Alert Boxes
 • Code boxes
 • Image gallery
 • Load more Posts
 • More...
Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD