logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com
blogger

KompiFlexible-v9.00 Grid Blogger Template

KompiFlexible Grid Blogger Template là một mẫu phù hợp cho blog cá nhân, hỗ trợ embed các video trên Youtube và tự động tạo ảnh thu nhỏ của video làm ảnh bài viết. Template có hộp tìm kiếm tuỳ chỉnh …

avatar
LucciSan

Blogger


 • 06/12/2021
 • Views
KompiFlexible Grid Blogger Template là một mẫu phù hợp cho blog cá nhân, hỗ trợ embed các video trên Youtube và tự động tạo ảnh thu nhỏ của video làm ảnh bài viết. Template có hộp tìm kiếm tuỳ chỉnh theo Google với thiết kế để người dùng tìm kiếm trực quan dễ dàng nhất. Hỗ trợ nhiều shortcode trong bài viết.

Các tính năng nổi bật khác

 • Full Responsive
 • SEO Friendly
 • Fast Load
 • 1 Home page column
 • 2 column post pages
 • 1 column page page
 • Header Sticky
 • Menu
 • Form WhatsApp
 • Sidebar Sticky (CSS)
 • Landing Slide
 • Awesome Features
 • YouTube Video Button
 • Outstanding Features
 • App Screenshots/Slider Slick
 • Frequently Asked Question
 • Total Statics
 • Pricing
 • Testimonials
 • Team
 • Subscribe
 • Later News
 • Back to top
 • Full Static Page
 • Comment
 • Breadcrumbs
 • Post meta
 • Social Share
 • Sidebar Search
 • Error Page 404
 • Contact & Maps
 • More...

Download KompiFlexible-v9.00 Grid Blogger Template

Demo
KompiFlexible.zip ~100kb

Related post


avatar

Tôi nổi tiếng, đẹp trai, nhà nghèo, có gì không tốt chứ... :V

Chia Sẻ Với Mọi Người

Recent post