Trang đang được hoàn thiện mong mọi người thông cảm!

Lưu Ý Bản Cập Nhật 1.80 - AFK Arena

Lưu Ý Bản Cập Nhật 1.80 - AFK Arena
Chào mọi người, dưới đây là sự thay đổi hoàn toàn của bản cập nhật AFK Arena sắp tới v1.80.

Anh hùng mới

Thêm anh hùng thiên thể thức tỉnh mới: Talene – Niết Bàn Phượng Hoả
Mở Thưởng thí luyện và cho chơi thử Talene.

Bổ sung và tối ưu hóa mới

1. Thêm sự kiện "Ngọn lửa tái sinh". Người chơi hoàn thành sự kiện có thể nhận phần thưởng Talene, người chơi đã vượt map 15 có thể dùng phần thưởng này để mời Talene hịn về với đội của họ.
2. Thêm khinh khí cầu mới "Thảm hoạ được báo trước".


3. Thêm tính năng mới "Điện thờ thời gian" vào Quán rượu. Người chơi có thể dùng "Biểu tượng thời gian" để triệu hồi tướng thức tỉnh và nhiều phần quà hấp dấn khác.
- Nếu 1 người chơi sở hữu tướng Thức tỉnh bậc Thăng thiên, họ có thể dùng vé ngắm sao để triệu hồi tướng Thức tỉnh tương ứng.
- Có thể đổi 1 Biểu tượng thời gian trong Cửa hàng mỗi ngày.
- Thêm nhiệm vụ mốc tháp Thần, hoàn thành để nhận Biểu tượng thời gian.
- Thêm Biểu tượng thời gian vào phần thưởng thẻ tháng.
- Thêm gói bán Biểu tượng thời gian.


4. Thêm sự kiện "Tấm màn thời gian", người chơi có thể đổi vé ngắm sao lấy Biểu tượng thời gian với tỷ lệ 1:1, tối đa 5 lần mỗi ngày.
5. Thêm hệ thống "Sư đồ" :
- Người chơi đạt đủ điều kiện có thể tạo quan hệ sư đồ, hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng.
- Thêm thành tựu và huy hiệu sư đồ.
6. Mở mùa Bãi săn chính thức. Thưởng BHX gồm Khung, huy hiệu và rương tài phú.
7. Thêm tùy chọn tùy chỉnh màn hình đăng nhập.


8. Thay đổi hình ảnh của người chơi chia sẻ quay tướng x10. Người chơi có thể nhận 300 kc khi chia sẻ x10 lần đầu sau khi update có hiệu lực.
9. Sửa lỗi skill nhánh cây hỗ trợ khi nâng từ Lv 131 lên 134.

Điều chỉnh và thay đổi anh hùng

1. Astar: Sửa lỗi khiến hình ảnh khiên không biến mất. Sửa lỗi skill phun lửa vào địch không bị nhắm đến.
2. Rosaline: Sửa lỗi theo đít.
3. Morrow: Sửa lỗi khiến dam từ chữ kí không được tính vào dam tổng.
4. Ezizh: Tối ưu mô tả skill Khắc Ấn Lv60.
5. Zikis: Sửa lỗi khiến nhìn "nhầm" mục tiêu không bị nhắm đến.
6. Merlin: Sửa lỗi con cú nhằm đến đồng minh không thể bị nhắm đến.
7. Leonardo: Sửa lỗi hình ảnh skill bắn pháo.
8. Satrana: Sửa lỗi skin.
9. Treznor: Sửa lỗi miễn dam không bị mất khi Treznor bị hất tung.

Bản cập nhật này hiện đang có trên AFK Arena Server Test. Mọi thay đổi chính thức sẽ được mình cập nhật sau khi bản update ra mắt.

Đăng nhận xét

© LucciSan. All rights reserved. Distributed by Lucci