logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com
Chia Sẻ

Theme AnimeStream - Giao diện web phim cho wordpress

AnimeStream là sản phẩm của Themesia , tác giả của nhiều theme anime, movie, manga đẹp và nổi tiếng. Giao diện hỗ trợ đầy đủ cho các kích thước màn hình, hỗ trợ SEO khá ổn và cách sử dụng rất dễ hiểu…

avatar
LucciSan

Blogger


  • 07/12/2021
  • Views
AnimeStream là sản phẩm của Themesia, tác giả của nhiều theme anime, movie, manga đẹp và nổi tiếng. Giao diện hỗ trợ đầy đủ cho các kích thước màn hình, hỗ trợ SEO khá ổn và cách sử dụng rất dễ hiểu.


Tuy nhiên, trước khi sử dụng theme này. Các bạn cần lưu ý các yêu cầu sau:
  • PHP 7.1+
  • Bộ nạp Ioncube mới nhất
  • Phiên bản WordPress yêu cầu 4.9+
Nếu bạn không đáp ứng được 3 yêu cầu cần thiết trên, sau khi cài đặt theme, bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi 500.... mà không hề cung cấp nhật ký lỗi trên máy chủ. Cách giải quyết duy nhất cho người dùng VPS là cài đặt các script (larvps) hỗ trợ Ioncube hoặc chuyển qua dùng các host bình thường.
Ngoài ra, hãy đặt lại trình soạn thảo cũ thay thế cho trình soạn thảo gutenberg mới của wordpress.

Download Theme AnimeStream Free

Related post


avatar

Tôi nổi tiếng, đẹp trai, nhà nghèo, có gì không tốt chứ... :V

Chia Sẻ Với Mọi Người

Recent post