logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com
afk-arena

Bridge of Souls - Hướng dẫn map Bong Bóng Lang Thang

Bridge of Souls sẽ là map  Bong Bóng Lang Thang mới sắp có mặt tại AFK Arena . Thực ra bản đồ này đã từng xuất hiện tại Khinh Khí Cầu rồi nhưng được đưa trở lại với mục đích cung cấp cổ vật mới ti…

avatar
LucciSan

Blogger


  • 15/01/2022
  • Views

Bridge of Souls sẽ là map Bong Bóng Lang Thang mới sắp có mặt tại AFK Arena. Thực ra bản đồ này đã từng xuất hiện tại Khinh Khí Cầu rồi nhưng được đưa trở lại với mục đích cung cấp cổ vật mới tiếp theo.

Lưu ý:

  • Người chơi cần hoàn thành mốc Chương 30-50 để mở được map này.
  • Boss cuối khá mạnh, các bạn nên thu thập đủ các buff trước khi vã nó.
  • Bắn súng laser vào đèn hiệu để kéo các bức tường với các biểu tượng tương ứng xuống.

Dưới đây là hướng dẫn nhanh cũng như phần thưởng khi bạn hoàn thành Bong Bóng Lang Thang này.
Related post


avatar

Tôi nổi tiếng, đẹp trai, nhà nghèo, có gì không tốt chứ... :V

Chia Sẻ Với Mọi Người

Recent post