Error: EPERM: operation not permitted

Error: EPERM: operation not permitted... còn được gọi tắt là lỗi EPERM. Lỗi này xuất hiện khi người dùng không có quyền sở hữu muốn chỉnh sửa bất hợp pháp game trên RPG Maker như hình dưới.

Có nhiều cách sửa nhưng dưới đây là một vài cách mà tôi thường xử dụng. Tại sao có vài cách ư? do việc thử cách này trên game này thì được chứ áp dụng sang game khác lại có khi không được. Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân thôi nhé.

  1. Tạo một thư mục có đường dẫn như trên hoặc tải các gói nwjs của RPGM về. Xem thêm bài viết này nhé. (Được nhiều)
  2. Xuất bản game bằng công cụ RPGM sang một ổ chứa khác. (Sau cách 1, đây là lựa chọn ưu tiên của mình)
  3. Đổi tên folder chứa game. (Cách tuyệt vọng nhất nhưng nhiều khi lại được)
Đó là 3 kinh nghiệm đơn giản nhất của mình, ngoài ra, khi khó quá thì lên mạng tìm các bản game được chia sẻ ở nhiều nguồn về xem sao nhé.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS 2

Nhận xét Mới