logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com
afk-arena

Kẻ Xảo Trá - Đỉnh Núi Thời Gian

Hướng dẫn đơn giản giúp các bạn vượt map Đỉnh Núi Thời Gian - Kẻ Xảo Trá. Ngoài ra cần lưu ý những chú ý nhỏ sau: 1. Hoàn thành chương 31-25 để mở khoá map. 2. Bấm vào các mốc tròn để lốc xoáy di chu…

avatar
LucciSan

Blogger


  • 29/01/2022
  • Views
Hướng dẫn đơn giản giúp các bạn vượt map Đỉnh Núi Thời Gian - Kẻ Xảo Trá. Ngoài ra cần lưu ý những chú ý nhỏ sau:
1. Hoàn thành chương 31-25 để mở khoá map.
2. Bấm vào các mốc tròn để lốc xoáy di chuyển.
3. Lốc xoáy sẽ không đi qua được những viên đá đứng và cao.

Hình ảnh hướng dẫn:

Phần thưởng hoàn thànhRelated post


avatar

Tôi nổi tiếng, đẹp trai, nhà nghèo, có gì không tốt chứ... :V

Chia Sẻ Với Mọi Người

Recent post