Trang đang được hoàn thiện mong mọi người thông cảm!

Lưu ý bản cập nhật 1.81 - AFK Arena

AFK Arena Update v1.81

AFK Arena Update v1.81


- Hero light mới: Scarlet - Bí ẩn bóng đêm.
- Skin Rowan - có thể lấy được từ event Hành trình Rowan.
- Thêm sự kiện Hành Trình của Rowan sau khi người chơi hoàn thành mốc Giai đoạn 2-1.
- Heroes of Esperia quay trở lại, những người chơi hoàn thành mốc Giai đoạn 11-40 sẽ đủ điều kiện tham gia sự kiện này. Ngoài ra, cấp độ Huyền Thoại đã được mở rộng lên tới 2000 người chơi.
- Bong bóng lang thang mới "Tundra Trouble" xuất hiện khi người chơi hoàn thành mốc Giai đoạn 30-50 và 60% giai đoạn "Đầm Lầy Chết Chóc".
- Map 48 ra mắt và giảm độ khó ở một vài điểm dừng chân trên Map 47.
- Điều chỉnh đội hình kẻ thù trong chương 42. Một vị tướng sẽ không thể xuất hiện quá nhiều ở một map được.
- Thêm chế độ Tắt Hiệu Ứng Ult của các vị tướng trong phần cài đặt (như Phượng Baby,Joker,...)
- Chế độ mượn tướng = tài nguyên: Nay người chơi đã có thể mượn tướng thời không từ các người chơi ngẫu nhiên khác, không nhất thiết phải là bạn bè.

Đăng nhận xét

© LucciSan. All rights reserved. Distributed by Lucci