Scarlet - Bóng Tối Huyền Bí

Scarlet - Bóng tối huyền bí là vị tướng hệ ánh sáng tiếp theo sẽ ra mắt vào phiên bản 1.81. Bạn không nghe lầm đâu, đây là tướng hệ ánh sáng đó. Scarlet thuộc hệ trí tuệ, lớp pháp sư, gây dame chính trong team. Chẳng lẽ sự xuất hiện của Scarlet là do Lilith đang muốn hồi sinh lại hệ ánh sáng khi bị bỏ rơi quá lâu rồi chăng.
Sau đây sẽ là bộ kỹ năng cũng như chữ ký và nội thất của cô ấy.

Ultimate: Dark Rage

Scarlet giải phóng năng lượng bóng tối, tấn công kẻ địch bằng nhiều đòn đánh. Mỗi đòn đánh tấn công 1 kẻ địch ngẫu nhiên. Kẻ địch bị tấn công sẽ chịu một lời nguyền bóng tối tồn tại trong vài giây, có thể cộng dồn. Đòn đánh này có thể tấn công đồng đội nhưng sẽ họ sẽ không bị chịu lời nguyền bóng tối.

Skill 1: Shared Corruption

Nếu kẻ địch chịu một số lượng lời nguyền nhất định, họ bị rơi vào trạng thái phê cần, làm họ không thể di chuyển hoặc sử dụng ky năng.

Skill 2: Arcane Absorption

Scarlet hút dương khí (máu) toàn bộ kẻ địch ở gần. Mỗi khi hút máu, cô ấy cũng hồi cả Energy.

Skill 3: Dark Aura

Mỗi khi kẻ địch mất máu tới một mốc nhất định, một vầng hào quang bóng tối sẽ hiện ra ở nơi có nhiều kẻ địch nhất, sau đó kẻ địch máu yếu kia sẽ bị chuyển tới trung tâm vầng hào quang này và phát nổ. Mục tiêu và toàn bộ kẻ địch ở gần đó đều nhận damage. Skill chỉ có thể hoạt động một lần mỗi vài giây.

Chữ Ký: 

Năng lượng tối bao vây xung quanh kẻ địch chịu tác dụng bởi ulti của Scarlet, phát nổ ngẫu nhiên mỗi vãi giây, gây damage lên các kẻ địch ở gần.

Nội thất: 

Mỗi khi Scarlet sử dụng ulti, damage của ulti sẽ được tăng lên trong lần sử dụng tiếp theo. Có giới hạn.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS 2

Nhận xét Mới