Mộng Cảnh - Hướng dẫn vượt map AFK Arena

Đây là hình ảnh hướng dẫn giúp những bạn đang gặp khó khăn khi vượt map.

Chú ý:

  • Bước 8 x 2 lần.
  • Bước 22 x 4 lần.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS 2

Nhận xét Mới