Attila - Hướng dẫn xây dựng tướng trong Rise of Kingdoms

Attila ( 395?, 406? – 453), người châu Âu gọi ông là Attila Rợ Hung, và đặt biệt hiệu là "Ngọn roi của Thượng đế" hoặc "tai họa của trời" (fléau de dieu), là Thiền Vu của Đế quốc Hung từ năm 434 đến khi qua đời vào năm 453 và là người anh hùng đã tạo dựng một đế chế của người Hung trải dài từ Đức đến sông Ural, rồi từ sông Danube tới biển Baltic. Đối với nền văn minh phương Tây, vị vua kiệt xuất của đế quốc Hung này hiện thân cho sự hủy diệt. Nền văn chương Đức sau này có đề cập tới ông.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS 2

Nhận xét Mới