Quan vũ - Hướng dẫn xây dựng tướng trong Rise of Kingdoms

Quan Vũ (khoảng 160-220 CN) từng là một vị tướng quan trọng dưới trướng Lưu Bị trong thời Tam Quốc cho đến cuối triều đại Đông Hán ở Trung Quốc. Quan Vũ, dưới sự chỉ đạo của Lưu Bị đã giúp Chu Du của nước Đông Ngô đánh bại Tào Nhân bằng cách chặn đường tiếp tế của hắn sau Trận Xích Bích, và ở lại tỉnh Kinh Châu sau cuộc chinh phạt Ngọc Châu của Lưu Bị. Vị vua trị vì Vương quốc Thục Hán sau đó đã truy tặng danh hiệu 'Tráng Mâu Hầu' cho Quan Vũ vào năm 260 CN.

Một khía cạnh độc đáo trong cuộc đời của Quan Vũ là mức độ ông được tôn vinh và thậm chí được thần thánh hóa trong quá trình lịch sử và văn hóa Trung Quốc trong một hệ thống tín ngưỡng cũng đã mở rộng sang các nền văn hóa khác gần đó. Nhiều người gọi Quan Vũ là "Chiến Thần" và "Chúa Quan", và được tôn sùng trong Đạo giáo với nhiều danh pháp và được coi là một vị thần bảo hộ trong truyền thống Phật giáo. Quan Vũ là một trong 'Ngũ Hổ Tướng' trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, và các tác phẩm cổ điển có Quan Vũ đã ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa Trung Quốc và cho đến nay, ông vẫn được tôn vinh khắp nơi trong xã hội Trung Quốc trong nhiều cộng đồng và sự kiện.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS 2

Nhận xét Mới