Võ Tắc Thiên - Hướng dẫn xây dựng tướng trong Rise of Kingdoms

Võ Tắc Thiên là Hoàng hậu đầu tiên của Trung Quốc tự mình cai trị đất nước. Được cha giáo dục tốt, bà bắt đầu với tư cách là một thứ phi của Hoàng đế, và dần dần trở thành Hoàng hậu. Bà thực sự trở thành người cai trị thực sự khi Hoàng đế bị đột quỵ. Khi chồng bà qua đời, bà đã giết hoặc đày hầu hết các con trai của mình để bảo vệ ngai vàng cho đứa con út, dễ kiểm soát nhất. Cuối cùng, con trai bà đã từ bỏ danh hiệu Hoàng đế và cuối cùng Võ Tắc Thiên cũng trở thành người thống trị tối cao. 

Bà trở nên nổi tiếng vì sự tàn nhẫn, bà tạo ra một lực lượng thị vệ bí mật, những người đã loại bỏ nhiều quan chức và kẻ âm mưu tham nhũng muốn có một trong những người con trai của bà lên ngai vàng thay vào đó. Trong khi nhiều nhà sử học nhớ đến bà vị sự tàn nhẫn của bà, bà cũng được nhớ đến khi đã mở rộng các lãnh thổ Trung Quốc, và vì đã biến Phật giáo thành quốc giáo mới, thay vì Đạo giáo như trước. Bà nổi tiếng với việc để trống lăng của mình, nói rằng lịch sử sẽ quyết định di sản thực sự của bà.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS 2

Nhận xét Mới